Един човек си купил папа­гал

27.06.2011 г.0 коментара

Един човек си купил папа­гал, закачил му един червен и един син конец и му казал:
- Като дойде гаджето ми и ти дръпне синия конец, й кажи: „Здравей". А като ти дръпне червения, й кажи: „Готина си".
И папагалът се съгласил. Дошла приятелката му и ка­зала:
- Ако дръпна синия конец, какво ще стане?
- Дръпни и ще видиш!
Тя го дръпнала и папагалът казал:
- Здравей!
- А, ако дръпна червения?
- Опитай!
Жената го дръпнала и папа­галът казал:
- Готина си!
- А ако дръпна и двата, как­во ще стане?
Жената ги дръпнала и папа­галът казал:
- Ще падна, ма!
Сподели този Виц :

Публикуване на коментар