Пациент в психиатрия е спасил живота на друг

16.05.2011 г.0 коментара

След като научил, пациент в психиатрия е спасил живота на друг, като го е измъкнал от ваната и не му е позволил да се самоубие, дирек­торът на лудницата повикал спасителя в кабинета си.
- Прегледах досието ви и като имам предвид ге­ройското ви поведение, аз съм убеден, че сте готов да се приберете вкъщи. Само съжалявам, че мъжът, ко­гото сте спасили, после се е обесил.
- А, не - възразил спаси­телят. - Не се е обесил. Аз го закачих да изсъхне!
Сподели този Виц :

Публикуване на коментар