Младият Иванчо отишъл в едно село

17.04.2011 г.0 коментара

Младият Иванчо отишъл в едно село. Обичаят там бил какъвто и човек да дойде на гости, да го поканят да прес­пи в къщата им. Иванчо отишъл в една къща и хората го поканили. Нагостили го и ста­нало време за лягане, обаче единственото свобод­но легло било в ста­ята на дъщерята. Легнал, престру­вайки се на зас­пал, Иванчо дочул разговоpa между майката и дъще­рята, който бил следният:
Майката: „Дъще, ако се съ­будите през нощта и той те заговори, каквото и да ти каже, ти винаги му казвай „Не бива.”
Дъщерята: „Добре майко, ще послушам съвета ти".
И така. Всички си легнали. Минали няколко часа. Всич­ки заспали и Иванчо запри­казвал девойката:
- Бива ли двама млади да са в една и съща стая, а да спят в различни легла?
Девойката по съвет на май­ка си казала:
- Не бива!
Преместил се той при мо­мичето. След малко пак по­питал:
- Бива ли двама млади да са в една стая, да лежат в едно и също легло и да са облечени?
Тя пак казала. - Не бива!
Съблекли се. След малко Иванчо пак попитал:
- Бива ли два­ма млади да са в една и съща стая, да са в едно и също легло, да са съблечени и да не правят нищо?
Девойката отново ка­зала:
- Не бива!
На сутринта майката попи­тала дъщеря си:
- Послужи ли ти съветът - ми?
Дъщерята разгневено от­говорила:     
- Заради твоето „не бива”, Иванчо цяла нощ ми го на­бива!
Сподели този Виц :

Публикуване на коментар