Шефът на борци­те строява подчинените си

9.03.2011 г.0 коментара

Шефът на борци­те строява подчинените си и казва:
- Тези със средно образование - вляво, тези с основно -вдясно.
Половината зас­тават отляво, дру­гите отдясно и един стои в сре­дата. Шефът го пита: - Ти отляво или отдясно? А той му отгова­ря:
- Аз, шефе, само до втори клас... А шефът му казва: - Тогава ти зад мене!
Сподели този Виц :

Публикуване на коментар