Надписи в градски рейсове в различни страни:

25.03.2011 г.0 коментара

Германия: "Разго­ворите с шофьора са строго забранени!"
Англия: "Благода­рим ви, че не разго­варяте с шофьора."
Италия: "Не отгова­ряйте на шофьора!"
Израел: "Нямате никаква сметка да си говорите с шофьо­ра."
Сподели този Виц :

Публикуване на коментар