Свечерявало се, Манго и Айшето се прибирали от коситба

12.03.2011 г.0 коментара


Манго захвърли каруцата

Свечерявало се, Манго и Айшето се прибирали от коситба. Цял ден косили люцерна. Манго изморен легнал в каруцата да спи и дал на Ай­шето да кара. По едно време Айшето вика:
- Манго, Манго, абе един мо­торист без глава ни изпрева­ри.
- Абе я карай там и не ме занимавай с глупости, че като стана, само на безглави мото­ристи ще ми станеш.
Обаче след десетина минути Айшето пак се развикала:
- Манго, Манго, абе един мо­торист без глава ни изпревари пак.
- Ей, че глупава жена, я да ме оставиш да спя, че като ста­на!
Но след няколко минути Ай­шето пак почнала да дърпа Манго:
- Наистина бе, Манго, пак ни изпревари един моторист без глава.
Манго ста­нал ударил й два шамара и взел той юздите да кара каруца­та. Но след малко и той видял някакъв мото­рист без глава да ги задминава. И се развикал:
- Абе Айше, заб­равила си косата да стърчи от каруцата!
Сподели този Виц :

Публикуване на коментар